Desiro Gara de NordAutoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare ARF, informează că a comunicat către Banca Europeană de Investiții (BEI – PASSA) avizul său pentru Caietul de Sarcini, în vederea achiziționării serviciului de consultanță, potrivit acordului încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene și a acceptului Direcției Generale Organismul Intermediar de Transport, din cadrul Ministerului Transporturilor. Firma de consultanță, selectată de BEI – PASSA, va întocmi documentația necesară pentru achiziția de material rulant.

Astfel, cu sprijinul experților Băncii Europeane de Investiții, va fi angajată, pe bază contractuală,  o firmă specializată ce va întocmi documentația pe care se va fundamenta achiziția de material rulant, având termen de finalizare sfarșitul lunii octombrie 2018.

În aceeași ordine de idei, precizăm că, în luna ianuarie a anului curent, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, reprezentată prin președintele acesteia, a finalizat și semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene “Acordul de Implementare” a proiectelor finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, ceea ce înseamnă că întocmirea documentației necesare achiziției de material rulant (vehicule feroviare) va fi finanțată din fonduri europene.

O etapă sine-qua-non fără de care nu se pot obține fonduri europene nerambursabile constă în elaborarea documentațiilor necesare pentru achiziția de material rulant, iar Autoritatea pentru Reformă Feroviară depune eforturi susținute în acest sens și colaborează direct cu experții Băncii  Europeane de Investiții ținând cont și de anvergura proiectului din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în valoare de aproximativ 300 mil. Euro.

Documentația rezidă în studii tehnice, economice și instituționale de o complexitate deosebită, care trebuie sa indice necesitatea, oportunitatea și eficiența achiziției materialului rulant și din care va rezulta numărul și tipul de material rulant (vehicule feroviare) care va fi achiziționat de A.R.F. pentru a fi utilizat în transportul public feroviar de călători.

Având în vedere faptul că achiziția de material rulant este un proiect major (cu o valoare mai mare de 75 mil. Euro) și în conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului se impune ca documentația elaborată să fie avizată de JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) sau de Comisia Europeană.

După parcurgerea acestor etape, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aviza în cel mai scurt timp documentația menționată anterior în CTE (Consiliul Tehnico-Economic) și după ce va primi avizul Ministerului Transporturilor și cel interministerial, va transmite la ANAP spre validare actele specifice și formularele precizate în legile în vigoare pentru achiziția materialului rulant, etapă după care va urma publicarea în Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – JOUE.

Comunicat de presa al Autorității de Reforma Feroviara