Logo_MTMinisterul Transporturilor a publicat pe 08 octombrie 2018, pentru dezbatere publică, „Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SOCIETATII NAŢIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor”. Termenul limita pentru primirea de propuneri/observații este 19.10.2018.

Prevederea unei pierderi în sumă de 232.626 mii lei, ca urmare a nerealizării veniturilor totale aprobate pe anul 2018.
Cheltuielile de natură salarială rămân la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Proiectul de HG prevede:

Articol unic – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa la proiectul de HG pentru modificarea BVG marfă pe 2018 poate fi accesată aici

Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe pagina web mt.ro