Logo_MTPe 06 noiembrie 2018  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 17.11.2018.

Având în vedere modificările semnificative aduse în legislația naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul feroviar, care a stabilit activităţi noi pentru AFER – ASFR, se impune completarea OMT nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER cu noi activităţi specifice tarifate în mod explicit în vederea menținerii unei tarifări transparente, este necesară modificarea şi completarea cu următoarele activităţi specifice:

 • atestarea personalului responsabil cu organizarea şi conducerea activităţii de transport urban cu metroul şi siguranţa circulaţiei;
 • atestarea managerului de transport feroviar desemnat să conducă activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;
 • atestarea profesională a personalului de specialitate din cadrul reţelei de transport cu metroul care asigură pregătirea perfecționarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;
 • acordarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători;
 • vizarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători;
 • modificarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.

De asemenea, pentru o serie de activităţi prevăzute în OMT nr. 683/2017, se impune menționarea și tarifarea clară a acestora, așa cum erau tarifate în OMTI nr. 2180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER, abrogat prin OMT nr. 683/2017, datorită faptului că modalitatea de tarifare generală aprobată prin OMT nr. 683/2017, fără defalcarea pe activități specifice a creat ambiguități în sistem, conducând la contestarea acestora.

Față de cele de mai sus, prezentul proiect stabilește și tarifele pentru următoarele activități specifice:

 • atestarea personalului responsabil cu organizarea şi conducerea activităţii de transport feroviar şi siguranţa circulaţiei;
 • atestarea personalului responsabil cu manevra şi conducerea activităţii de transport feroviar şi siguranţa circulaţiei;
 • atestarea personalului responsabil cu gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile şi siguranţa circulaţiei;
 • atestarea personalului responsabil cu siguranţa circulaţiei pe liniile ferate industriale;
 • atestarea profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecționare într-o ocupație specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;
 • verificarea respectării cerinţelor şi vizarea periodică a autorizaţiei din punct de vedere tehnic pentru stațiile de cale ferată;
 • verificarea autorizaţiei din punct de vedere tehnic a staţiei ca urmare a modificării denumirii/situației juridice a posesorului acesteia;
 • analiza specificaţiilor tehnice modificate, utilizate pentru întreţinerea vehiculelor feroviare, propunem ca aceste activităţi să facă obiectul completării anexei la OMT nr. 683/2017.

Menționăm că tarifele orare şi procentuale pentru activitățile care fac obiectul modificării şi completării OMT nr. 683/2017 au fost stabilite prin Hotărârea nr. 10 din 09.10.2018 a Consiliului de Conducere al AFER, în conformitate cu art. 16 lit. l) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER, cu modificările şi completările ulterioare. Textul proiectului poate fi accesat aici, iar instrumentul de motivare de pe pagina web a MT.