asro-newlogo-emailA fost publicat Buletinul Standardizării, publicația oficială a Organismului National de Standardizare, ediția octombrie 2018.

La capitolul standardizarea națională buletinul cuprinde standardele aprobate și anulate în luna septembrie 2018, precum și standardele europene adoptate inițial prin filă de confirmare sau notă de confirmare și pentru care se publică varianta română;

Proiecte de standarde române originale in ancheta publică;

Modificări in organizarea și structura comitetelor tehnice.

La capitolul standardizarea europeana buletinul cuprinde activitatea Organizațiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC și ETSI, iar la standardizarea internațională  activitatea Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) și a Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC).

Ultimul paragraf îl reprezintă notificările referitoare la proiecte de standarde primite de la Secretariatul OMC până la data de 31.09.2018

Puteți accesa aici Buletinul Standardizării ediția octombrie 2018