Logo_MTPe 04 decembrie 2018  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250”.

Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 15.12.2018.

În prezent, vagoanele de călători sunt insuficiente numeric pentru a asigura o capacitate de transport în conformitate cu solicitările pieței de transport. În vederea dezvoltării şi eficientizării serviciului de transport feroviar de călători şi a garantării unei capacități de transport corespunzătoare, precum şi având în vedere faptul că cererea de transport va creste, se impune asigurarea unui parc corespunzător tipului şi mărimii serviciului de transport feroviar furnizat pe întreg teritoriul României.

Textul proiectului poate fi accesat aici, iar instrumentul de motivare de pe pagina web a MT