Bucuresti-300x169Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis contestația formulată de către un producător de material rulant împotriva documentației de atribuire, obligând, în consecință, Primăria Municipiului București să suspende procedura de achiziție publica până la soluționarea contestației.

Astfel, se solicită Primăriei Municipiului București (PMB) să  modifice termenul restrictiv de 45 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor până  la care ofertanții au dreptul să solicite clarificări si, pe cale de consecință, să  permită adresarea clarificărilor de către ofertanți până  cu 20 – 25 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât demersul de clarificare a documentației de atribuire să  fie unul util.

Contestatarul solicită PMB să  prelungească termenul restrictiv de livrare din primul an contractual, stabilit în prezent ca fiind de 9 luni de la semnarea contractului, respectiv termenul de omologare, stabilit în prezent ca fiind de 3 luni de la livrare.

Se dorește și înlocuirea pragului minim valoric de 28.000.000 lei, permisiv și lipsit de orice relevanță, impus pentru experiența similară, cu un prag superior, care să  reflecte capacitatea efectivă a operatorilor economici de a executa un contract de achiziție publică a cărui valoare (estimată la suma de 845.687.394 lei) și complexitate sunt mult superioare celei rezultate din experiența astfel impusa participanților.

De asemenea, compania care a depus contestația este de părere că termenele de livrare impuse prin graficul de livrare al tramvaielor sunt nejustificat de scurte.

Graficul de livrare minim, solicitat de PMB, prevede că în primul an de contract va fi livrat un tramvai, în al doilea și al treilea an vor fi livrate câte 48 de tramvaie, iar în ultimul an de contract urmează a fi livrate 3 tramvaie.

În plus, contestatarul consideră că punctul critic este reprezentat, în esență, de faptul ca ofertantul desemnat câștigător trebuie să  livreze primul tramvai în maxim 9 luni de la semnarea contractului și să  îl omologheze, pe cheltuiala sa, în maxim 3 luni de la livrare, în caz contrar, contractul va fi reziliat.

Termenele de livrare și omologare sunt extrem de scurte în raport de specificațiile tehnice pe care trebuie să  le îndeplinească tramvaiele.

“Tramvaiele  care urmează a fi livrate în cadrul contractului nu sunt standard ci urmează a fi configurate în concret în raport de cerințele tehnice impuse de către Primăria Municipiului București, prin Caietul de sarcini, ceea ce, desigur, implică un interval de timp semnificativ mai mare pentru construcție și configurare; producția și configurarea tramvaielor, în maniera impusa prin documentație, face, practic, imposibil de respectat, temenele de livrare și omologare”, susține compania care a depus contestația.

Contestatarul își argumentează critica prin câteva extrase de referință din care rezulta ca “niciunde în Europa nu se solicită livrarea și omologarea unui tramvai în doar 12 luni, acest termen (pentru livrare și omologare) fiind de obicei de 2 – 3 ani.”

În acest sens, producătorul european de material rulant care a contestat procedura de licitație amintește câteva exemple concludente:

  • Chemnitz a primit, în noiembrie 2018, tramvaie de la Skoda, comandate în anul 2016
  • Munchen a pus în funcțiune, în decembrie 2018, tramvaie Avenio de la Siemens, comandate în anul 2015
  • Viena a comandat tramvaie Ulf de la Siemens în primăvara anului 2004 și a pus în funcțiune primul tramvai în decembrie 2006
  • Berna a lansat, la data de 1 decembrie 2016, o licitație pentru achiziția a 50 de tramvaie cu podea coborâtă. Contractul este estimat a fi semnat la finele anului 2019, iar livrarea tramvaielor este previzionata în perioada 2023 – 2024
  • Wiener Lokatbahn a semnat, în decembrie 2018, un contract cu Bombardier, pentru achiziția a 18 tramvaie cu livrare începând cu anul 2021
  • Berlin BKW a anunțat semnarea unui contract suplimentar cu Bombardier pentru achiziția a 21 de tramvaie, cu livrare în perioada iulie 2020 – mai 2021, ca parte a unui contract cadru pentru a achiziția a 210 tramvaie, început în anul 2006. Contractul suplimentar a fost semnat deoarece o noua licitație ar fi generat livrarea de tramvaie în anul 2026.

Contestatarul este de părere că termenul de livrare și omologare să  fie extins la minim 2 ani pentru primul tramvai, astfel încât, primul tramvai să  fie livrat într-un termen de 2 ani și omologat într-un termen de 1 an calculat de la data livrării.

La rândul sau, Primăria Municipiului București, în răspunsul formulat către CNSC consideră că solicitarea privind suspendarea procedurii de achiziție publica este neîntemeiată și învederează că societatea contestatoare nu aduce, în susținerea cererii sale, justificarea motivelor pentru care s-ar impune suspendarea procedurii.

În plus, PMB a susținut că „o eventuala suspendare ar avea consecințe negative pentru București, prin lezarea interesului public, ținând cont că așteptările și nevoile actuale și imediate de a dezvolta și moderniza serviciul de transport public în comun sunt stringente, iar oportunitatea de a materializa acest deziderat, într-un timp cât mai scurt, reprezintă un obiectiv major.

Suspendarea procedurii dă naștere unor prejudicii grave entității contractante și interesului public, deoarece prin prelungirea nejustificată a procedurii de achiziție, cei peste 2,5 milioane de locuitori ai Municipiului București și cei 1,5 milioane de călători zilnic, nu pot beneficia de o îmbunătățire a transportului public prin introducerea în circulație a tramvaielor care fac obiectul procedurii de achiziție.”

După analizarea atât a contestației depuse de către producătorul de material rulant cât și a răspunsului primit de la PMB, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat că “prin criticile formulate împotriva documentației de licitație a fost creată o îndoiala evidentă cu privire la legalitatea unora dintre aspectele criticate, ceea ce ar putea răsturna prezumția de legalitate de care se bucură orice act administrativ”.

În consecință, CNSC a dispus suspendarea procedurii de atribuire până  la soluționarea contestației.

Prelucrare după pagina web clubferoviar.ro