logo Comisia EuropeanaComisia Europeană a publicat la 24 ianuarie 2019 Pachetul privind acțiunile de infringment în domeniul transportului feroviar adresate Franței, Ungariei și Spaniei

În pachetul său lunar de decizii privind încălcarea dreptului comunitar, Comisia Europeană (“Comisia”) inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre pentru nerespectarea obligațiilor care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care acoperă diferite sectoare și domenii de politică ale UE, urmăresc să asigure aplicarea corectă a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al activităților.

Comisia invită FRANȚA să transpună normele UE privind accesul la infrastructura feroviară. În cadrul unei revizuiri generale a transpunerii normelor UE privind instituirea unui spațiu feroviar unic european (Directiva 2012/34 / UE) de către statele membre ale UE, Comisia a decis să trimită Franței un aviz motivat. Se așteaptă ca reforma feroviară globală în curs de desfășurare din Franța să abordeze aspectele legate de conformitatea cu Directiva. Cu toate acestea, până în prezent, Comisia consideră că cadrul de reglementare feroviar francez, care este încă în curs de finalizare, nu respectă pe deplin dispozițiile specifice, inclusiv cele privind accesul la serviciile feroviare și garanțiile de independență ale administratorului stației. Franța dispune de două luni pentru a răspunde argumentelor ridicate de Comisie, în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze statul membru laCurtea de Justiție a UE.

Comisia invită UNGARIA să își prezinte planurile privind cerințele tehnice privind accesibilitatea și operarea și gestionarea traficului sistemului feroviar. Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare Ungariei de punere în întârziere pentru faptul că nu a prezentat planurile sale naționale (NIPs) de punere în aplicare privind cerințele tehnice referitoare la două regulamente, și anume accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă [Regulamentul Comisiei 1300/2014/UE) și subsistemul “exploatarea și gestionarea traficului” al sistemului feroviar, în conformitate cu normele UE (Regulamentul 2015/995 al Comisiei). Statele membre au fost obligate să își notifice planurile până la 1 ianuarie 2017 și, respectiv, 1 iulie 2017. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor ridicate de Comisie, după care Comisia poate adopta un aviz motivat.

Comisia invită SPANIA să pună în aplicare corect normele UE privind siguranța feroviară. Comisia a decis astăzi să trimită Spaniei o scrisoare de punere în întârziere, considerând că procesele de siguranță din Spania nu îndeplinesc cerințele legislației UE privind siguranța feroviară (Directiva privind siguranța feroviară, Directiva 2004/49/CE). Directiva acoperă cerințele de siguranță privind sistemul feroviar în ansamblul său. În Spania, Comisia consideră că au fost identificate deficiențe în ceea ce privește modul în care accidentele și incidentele sunt analizate și investigate de către organismul național de investigație, precum și în tehnicile de supraveghere de către autoritatea națională de siguranță. Spania are două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Prelucrat după europa.eu