CFR Calatori_1SNTFC “CFR CALATORI” S.A a publicat la data de 12.03.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP anuntul de participare CN1009701 “Servicii de reparaţie planificată tip RP, rebandajarea rotilor osiilor montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala in sistem poliuretanic, reparatii / reconditionari / inlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 2054” – Număr de referință: SNTFCMR 4/2019 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2019-4610 (varianta 18.02.2019).

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între : 81.500,00 și 26.883.006,00 RON. Contractul nu este împărțit în loturi:
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
  • Durata contractului: 24 luni
  • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.04.2019 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP