CFR Calatori_1SNTFC “CFR CALATORI” S.A a publicat la data de 15.05.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP anuntul de participare CN1011260 „Reparatie planificata tip RR la LDE 621 EGM si Alte servicii de reparatii constatate in prezenta Receptiei CFR pe fluxul de reparatie tip RR la LDE 621 EGM” Numar de referinta:SNTFCMR 21/2019 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2019-4594 (var.20.03.2019).Valoarea totală estimată: Intervalul între: 6.894.000,00 si 109.092.011,82 RON

Contractul nu este împărțit în loturi: Cantitatea minima si maxima a acordului cadru precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire , din cauza caracterelor limitate.

  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – pret, astfeltermenul de garanţie „TG” pondere 10%, iar pretul ofertei pondere 90%.
  • Durata contractului: 36 luni
  • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.06.2019 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP