Logo_MTMinisterul Transporturilor a publicat pe 04.07.2019 „Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare”.  Data limită pentru primirea de propuneri/observații este 15.07.2019.

Proiectul de hotărâre stabileşte direcţiile de acţiune strategică necesare pentru reabilitarea transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor şi pune în aplicare prevederile Legii nr. 202/2016, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2012/34/UE privind instituirea spaţiului feroviar unic european. Scopul principal al strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare constă în fundamentarea necesităţilor de finanţare a infrastructurii feroviare.

Strategia acoperă toate domeniile relevante ale dezvoltării infrastructurii feroviare, respectiv: mentenanţa (întreţinere şi reparaţii), exploatarea, reînnoirea şi modernizarea. Caracterul comprehensiv al strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare oferă garanţia utilizării eficiente a fondurilor publice fundamentate drept necesare, în scopul creşterii eficienţei economice a sistemului naţional de transport prin reabilitarea transportului feroviar, cu consecinţe privind susţinerea competitivităţii economiei naţionale.

Strategia identifică drept principală prioritate creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă, în principal prin creşterea nivelului de performanţă al infrastructurii feroviare.

Un efect foarte important al implementării strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare constă în descongestionarea reţelei rutiere, ca urmare a migrării către calea ferată a unor fluxuri importante de călători şi mărfuri, cu consecinţe privind creşterea vitezei medii de deplasare pe actuala reţea rutieră, scăderea frecvenţei accidentelor şi scăderea frecvenţei de apariţie a blocajelor în trafic.

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare este corelată cu Master Planul General de Transport al României (MPGT), în sensul că include proiectele prioritare privind modernizarea infrastructurii TEN-T şi coridoarelor feroviare europene, care fac obiectul parteneriatului cu Comisia Europeană.

Puteți descărca de pe pagina web a MT instrumentul de motivare și anexa proiectului de hotărâre.

Proiectul de HG prevede:

  • Art. 1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe perioada 2019 – 2023, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Strategie de dezvoltare a infrastructurii este prezentată în anexa, aici

Anexele 1-22, inclusiv strategia de dezvoltare a infrastructurii pot fi accesate aici