Logo_MTPe 14 august 2019 a fost publicat pentru consultare publică ”Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului din 2019 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenția privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002”. Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.08.2019.

Transportul pe calea ferată în trafic intern al mărfurilor periculoase se execută după aceleasi reglementări precum în traficul internaţional al acestor mărfuri, conform prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980  si modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, art. 2 alin (2), „Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind, transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi a modificărilor acestuia se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei”.

Având în vedere gradul înalt de periculozitate pe care îl prezintă aceste transporturi pentru mediul înconjurător, populaţie si ţinând seama de problemele care apar pe parcursul acestora, a fost înfiinţat în cadrul OTIF (Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare) Comitetul de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase (Comitetul de experţi RID). Acesta decide asupra propunerilor de modificare a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar de mărfuri periculoase (RID). Atunci când asemenea propuneri sunt supuse Comitetului de experţi RID, o treime din statele reprezentate în acesta poate solicita ca aceste propuneri să fie supuse Adunării generale în scopul luării unei decizii. În urma deciziilor acestui Comitet se modifică articole din Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID).

Aceste modificări se elaborează o dată la doi ani.

Prin prezentul ordin se propune preluarea amendamentului publicat de OTIF pe site-ul www.otif.org prin documentul OTIF/RID/NOT/2019, modificat prin Erata nr. NOT-RID-19004/8 martie 2019. Traducerea în limba română s-a realizat de către traducător autorizat, având la bază versiunea în limba franceză.

Precedentul amendament RID a fost preluat în legislaţia românească prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1183/21.07.2017 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 07.08.2017.

Proiectul de ordin are două articole:

  • ”Art. 1. – Se publică amendamentul din 2019 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, tradus în limba română, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  • Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”.

Anexa la proiectul de ordin poate fi accesată aici, iar instrumentul de motivare poate fi accesat de pe pagina web mt.ro