logo-AGIRÎn Buletinul AGIR Nr. 1 din 2019 a apărut sub semnătura Prof. univ. em. dr. ing. DHC Mircea BEJAN, Dr. ing. Ioan VIDICAN, Șef lucr., Dr. ing. Tiberiu Romi LEHENE, Șef lucr., Dr. ing. Ioan Aurel HERECHEȘ, Dr. ing. Daniel Gheorghe LAKATOS, Șef lucr. și Dr. ing. Mihaela SIMION, de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Filiala Cluj a AGIR articolul ” Standardizarea românească în context european și internațional”.

În rezumat articolul cuprinde: ” Orice firmă/întreprindere/agent economic (într-un cuvânt, organizație) îşi doreşte succesul pe piaţă, produse de calitate, clienţi mulţumiţi. Toate acestea sunt posibile datorită existenţei standardizării care prin definiţie reprezintă „activitatea de stabilire, legată de problemele actuale sau potenţiale, a prevederilor pentru utilizarea obişnuită şi repetată a produselor orientată în scopul obţinerii unui nivel optim al ordinii lucrurilor într-un anumit context”. Asociaţia de Standardizare din România, ASRO, este membru cu drepturi depline la: ● CEN – Comitetul European de Standardizare (01.01.2006) şi CENELEC – Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (01.02.2006); ● ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor (2005) la Categoria NSO – Organisme naţionale de standardizare, iar la nivel internaţional la: ● ISO – Organizația Internaţională de Standardizare (1950); ● IEC – Comisia Electrotehnică Internaţională (1920). Lucrarea analizează standardizarea românească în context european și internațional, prezentând unii artizani ai standardizării.”

Puteți accesa aici articolul în întregime.