logo Comisia EuropeanaComisia Europeană a decis pe 14 mai să trimită o scrisoare de punere în întârziere Germaniei. Comisia îndeamnă insistent Germania să își alinieze legislația națională la Directiva (UE) 2016/797 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare a Directivei 2008/57/CE). Directivele (UE) 2016/797 și 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar stabilesc condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar al Uniunii.

Aceste condiții se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și calificarea profesională și condițiile de sănătate și de siguranță puse la dispoziția personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa.

În acest caz, Comisia consideră că dispozițiile naționale privind cerințele pentru echipamentele de frânare ale vagoanelor de marfă nu sunt conforme cu legislația UE și împiedică eforturile de interoperabilitate.

Germania are în prezent la dispoziție patru luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Prelucrat după europa.eu