CFR Calatori_1SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 13.05.2020 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP anuntul de participare CN1021015 ,,Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roţi monobloc, osii-ax, discuri de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, reparaţii / recondiţionări / înlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparaţie ca necesar a fi efectuate la vagoane cușetă seria 4070’’ Numar de referinta:SNTFCMR 2/2020, avand cod unic de identificare A1-RO11054545-2020-4457 (varianta 31.03.2020)

Descriere succintă: Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roţi monobloc, osii-ax, discuri de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, reparaţii / recondiţionări / înlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparaţie ca necesar a fi efectuate la vagoane cușetă seria 4070

  • Valoarea totală estimată: 1.707.939,26 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – pret: Termenul de garanţie pondere 10%, Pretul ofertei pondere 90%.
  • Durata contractului: 12 de luni.
  • Tip finantare: Alte fonduri.
  • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 16.06.2020 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP