CFR_logo_nouCompania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA, a publicat la data de 27.05.2020 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP, anunțul de participare nr. CN1021434 “Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii:ˮRealizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav – SRCF Brașov”. Număr de referință: UO5.7.B.2.15.

Descriere succintă: Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea staţiilor de cale ferată. Prestarea serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru ˮRealizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav ˮ, conform caietului de sarcini nr. 730/20/23.01.2020.

  • Tipul procedurii: Licitație deschisă
  • Locul de executare:Pe raza de activitate a SRCF Brasov conform prevederilor din Caietul de sarcini
  • Valoarea totală estimată: 1.200.000 RON.
  • Sursa de finantare va fi asigurata din Fonduri proprii CNCF CFR SA
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – pret: Componenta financiară 40%, Componenta tehnică 60%
  • Termen limită pentru primirea ofertelor 29.06.2020 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP