CFR Calatori_1SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 02.06.2020 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anunțul de participare CN1021506 „Servicii de reparații a mașinilor electrice, subansambluri ale locomotivelor electrice și diesel electrice, precum și a altor servicii de reparații constatate in prezenta Recepției CFR pe fluxul de reparații la aceste mașini electrice” – împărțită în 4 loturi. Numar de referință: SNTFCMR 3/2020 având codul unic de identificare A1-RO11054545-2020-4779, 4801 ( varianta 26.02.2020)

Descriere succintă: „Servicii de reparații a mașinilor electrice, subansambluri ale locomotivelor electrice și diesel electrice, precum și a altor servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparații la aceste mașini electrice” – împărțită în 4 loturi.

Valoarea totală estimată: intervalul între 185.300,00  și 95.102.411,00 RON.

 • Contractul este împărțit în 4 loturi
 • Lotul 1 – ,,Servicii de reparaţii motoare electrice de tracțiune tip GDTM 533F”
  • Valoarea estimată fără TVA: 48.500,00 – 16.673.815,00  RON
 • Lotul 2 – ,,Servicii de reparaţii motoare electrice de tracțiune tip GDTM 533H”
  • Valoarea estimată fără TVA: 51.700,00 – 8.754.361,00  RON
 • Lotul 3 – ,,Servicii de reparaţii motoare electrice de tracțiune tip LJE 108-1”
  • Valoarea estimată fără TVA: 27.400,00 – 46.272.846,00  RON
 • Lotul 4 – ,,Servicii de reparaţie ansamblu generator principal GCE 1100/10F – generator auxiliar GE 575/8F”
  • Valoarea estimată fără TVA: 57.700,00 – 23.401.389,00  RON
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
 • Achizitia implică încheierea unui acord-cadru
 • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Termenul de garanţie, pondere 10%. Prețul ofertei, pondere 90%.
 • Durata acordului cadru: 36 de luni.
 • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.2020 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP