CFR_logo_nouCompania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA, a publicat la data de 19.06.2020 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP, anunțul de participare nr. CN1021979 „Utilaj (excavator) multifuncțional cu deplasare cale ferată-șosea” Număr de referință: 7/4/277/15.06.2020

Descriere succintă: Utilaj multifuncțional (excavator) cu deplasare cale ferată-șosea: 16 bucăți. Un rol important în cadrul activității de reparație și întreţinere mecanizata a infrastructurii feroviare, la Secțiile de Linii aparținând Sucursalelor Regionale ale CNCF CFR SA, îl au utilajele multifuncționale cu deplasare cale ferată-șosea, în condiţiile in care personalul din activitatea de întreţinere și reparație a liniilor CF a fost redus in ultimii ani.

Utilajele multifuncționale cu deplasare pe calea ferată și sosea sunt utilizate intensiv efectuând un volum însemnat de lucrări într-o gamă largă cum ar fi: curățări de șanțuri, nivelări, excavări, încărcări/descărcări manipulări material mărunt, material vrac, șine, traverse, piese diferite, elemente de infrastructură feroviară, curățare piatră spartă între traverse, înlocuiri de traverse în cale, lucrări la înălțime, forări pentru stâlpi, curățări și tăieri de arbuști și vegetație. Acestea s-au dovedit deosebit de utile și la îndepărtarea efectelor calamităților naturale, având acces acolo unde nu îşi pot desfăşura lucrul alte utilaje.

Pentru acoperirea deficiențelor de forţă de muncă necesară la întreținerea și reparația liniilor CF în scopul menținerii în stare permanentă de funcţionare a elementelor componente ale căii ferate cât și pentru înlocuirea utilajelor cu o durată mare în exploatare, este necesară achiziționarea de utilaje multifuncționale (excavator) autopropulsate (motor diesel) cu roți pe pneuri (pentru drumuri rutiere) și roti de deplasare/rulare metalice (pentru calea ferată) susținute de 2 punți motoare și echipate cu motor diesel cu normă de poluare STAGE IV (Tier 4) sau superioară.

  • Valoarea totală estimată: 18.546.048 RON
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Termenul de livrare pentru Utilajele Multifuncționale + Accesorii, va fi de 16 luni de la data semnării contractului de achiziție
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Componenta financiară pondere 85%. Termenul de garanție pondere 15%
  • Durata contractului: 18 luni
  • Sursa de finanțare este asigurată din surse proprii investiții ale CNCF ”CFR”-SA
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă

Termen limită pentru primirea ofertelor 28.07.2020 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP