CFR Calatori_1SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 24.06.2020 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anuntul de participare CN1022099  „Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână, uzate complet sau defecte la osiile montate, reparatii / reconditionari / inlocuiri de subansambluri / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie vagoane de călători tip “AVA 200 CFR” seria 2190” Numar de referință: SNTFCMR 6/2020, având cod unic de identificare A1-RO11054545-2020-5237 (varianta 02.06.2020)

Descriere succinta: “Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână, uzate complet sau defecte la osiile montate, reparatii / recondiționări / înlocuiri de subansambluri / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie vagoane de călători tip “AVA 200 CFR” seria 2190”

  • Valoarea totală estimată: 3.086.844,95 RON
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Termenul de garanţie – pondere 10%, Prețul ofertei – pondere 90%
  • Durata contractului sectorial va fi de 12 (douasprezece) luni de la data semnării acestuia și se va încheia după finalizarea procedurii de atribuire a contractului sectorial
  • Tip finanţare: Alte fonduri
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 04.08.2020 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP