logo MTICLa data de 11.09.2020 a fost publicat pe pagina web a MTIC ” Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1817/2005”. Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.09.2020

În cursul anului 2019, Comisia Europeană (COM) şi Agenţia Uniunii Europene pentru Căi Ferate (ERA) au organizat mai multe ateliere de lucru pe această temă, la care au participat reprezentanţi ai Secretariatului Coridorului Feroviar de Marfă Orient/Est-mediteraneean (RFC OEM), ai ministerelor de transport din România şi Ungaria, ai Autorităţii Feroviare Române (AFER), ai administratorilor de infrastructură din România şi Ungaria, precum şi ai unor operatori de transport feroviar de marfă din România şi Ungaria.

În cadrul întâlnirilor de la Bucureşti, din 25 – 26 martie 2019, şi de la Budapesta, din 29 octombrie 2019, reprezentanţii Agenţiei Uniunii Europene pentru Căi Ferate (ERA) au solicitat în mod clar ca România să ia măsuri pentru aplicarea acordului ATTI (Agreement on freight Train Transfer Inspections – Acord pentru Transferul Inspecțiilor la Trenurile de marfă).

Totodată, aplicarea acordului ATTI a fost solicitată oficial şi de Comisia Europeană – Direcţia Generală Mobilitate şi Transport, Directoratul C, prin adresa nr.MOVE.DDG2.C.4/KF/18.05.2020. Prin acelaşi document, Comisia a informat şi că mai mulţi operatori feroviari de marfă au aplicat, cu titlul de proiect-pilot, acordul ATTI în relaţia România – Ungaria, reducând astfel staţionările în staţia de frontieră maghiară de la cca. 10 ore la cca. 3 ore. În sensul Ungaria – România, aplicarea acestui acord nu este posibilă, din cauza prevederilor instrucţionale în vigoare, respectiv ale Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr.250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Menţionăm că predarea/primirea trenurilor pe bază de încredere reciprocă se regăseşte şi în Planul de acţiuni al Declaraţiei comune a miniştrilor pentru îmbunătăţirea efectivă şi eliminarea blocajelor traficului feroviar de marfă pe Coridorul Feroviar de Marfă Orient/Est-mediteraneean, semnată la Rotterdam, în data de 21 iunie 2016.

Puteți accesa aici proiectul de ordin, iar instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe pagina web MTIC