logo Comisia EuropeanaComisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE de ajutor de stat, 200 milioane EURO de sprijin public pentru modernizarea echipamentelor de gestionare a traficului pentru vehiculele feroviare din zona Stuttgart din Germania. Schema constă din două măsuri.

Prima măsură va sprijini furnizarea vehiculelor feroviare cu echipamentul de la bord al sistemului european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS).

A doua măsură va sprijini echiparea acelorași vehicule cu sistem de operare automată a trenului (ATO). ATO este un dispozitiv de îmbunătățire a siguranței operaționale utilizat pentru a ajuta la automatizarea funcționării trenurilor. Schema permite echiparea vehiculelor atât cu ERTMS, cât și cu ATO. ERTMS este un sistem de siguranță care asigură conformitatea trenurilor cu restricțiile de viteză și indicațiile semnalelor.

Se așteaptă ca acest sistem să permită crearea unui sistem feroviar european perfect și să sporească siguranța și competitivitatea sectorului feroviar european. Cele două măsuri care sprijină sectorul feroviar de marfă vor asigura un sprijin public sporit pentru a încuraja în continuare trecerea traficului de marfă de la auto la calea ferată. Sprijinul public va lua forma subvențiilor directe acordate proprietarilor sau operatorilor de vehicule feroviare, care vor fi utilizate pentru modernizarea echipamentelor existente. Măsura se va desfășura până în anul 2025.

Comisia a constatat că măsura germană este benefică pentru mediu și pentru mobilitate, deoarece sprijină transportul feroviar, care este mai puțin poluant decât transportul rutier, reducând totodată aglomerarea rutieră. În plus, măsura este proporțională și necesară, deoarece promovează interoperabilitatea sistemelor feroviare din UE și sprijină mutarea transportului de marfă de la auto la cel feroviar, fără a conduce la denaturări nejustificate ale concurenței. În cele din urmă, ajutorul va avea un „efect de stimulare”, deoarece proprietarii sau operatorii de vehicule feroviare nu vor efectua upgradarea necesară a materialului rulant în absența sprijinului public.

Pe această bază, Comisia a concluzionat că măsurile sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările Comisiei din 2008 privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile feroviare.

Prelucrare după ec.europa.eu