CFR Calatori_1SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 19.02.2021 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anunțul de participare CN1028506  „Servicii de reparații accidentale ale surselor statice tip SSVC montate pe vagoane de călători apartinand S.N.T.F.C.,,C.F.R. Calatori’’S.A. la Revizia de Vagoane Bucureşti Grivița şi Revizia de Vagoane Bucureşti Basarab” – împărțită în 2 loturi Număr de referință:SNTFCMR 2/2021 având cod unic identificare A1 – RO11054545 – 2021 – 4538 (varianta 14.12.2020)

 • Descriere succintă: Servicii de reparații accidentale ale surselor statice tip SSVC montate pe vagoane de călători apartinand S.N.T.F.C.,,C.F.R. Calatori’’S.A. la Revizia de Vagoane Bucureşti Grivița – lot 1 şi Revizia de Vagoane Bucureşti Basarab – lot 2
 • Valoarea totală estimată: intervalul între 776,00 și 5.000.000,00 RON fără TVA
  • Lot 1: 388,00  – 3.500.000,00  RON fără TVA
  • Lot 2: 388,00  – 1.500.000,00  RON fără TVA
 • Contractul este împărțit în2  loturi
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă
 • Achizitia  implică încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic
 • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.03.2021 ora 15:00
 • Modalitatea  de atribuire ONLINE
 • Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP