Ilva MicaCompania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA, a publicat la data de 03.04.2021 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP, anunțul de participare nr. CN1029801 ,,Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 2: Ilva Mică- Pojorâta” Număr de referință:1.D/2/191/15.02.2021

Descriere succintă: La nivelul Entității Contractante, pentru proiectul în legătură cu care se solicită achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic, respectiv Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta, s-a efectuat o analiză tehnică și operațională a situației actuale a infrastructurii feroviare aferente subsecțiunii 2: Ilva Mică (Cap X km 0+226, granița dintre Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj si Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi) – Pojorâta (Cap Y km. 77+680) în lungime de aproximativ 106 km. Din analiza tehnică a rezultat necesitatea proiectării lucrărilor de modernizare pentru toate specialitățile solicitate în prezentul Caiet de Sarcini.

Contractantul va pregăti documentația tehnică aferentă pentru:

 • lucrări de modernizare a liniei de cale ferată (suprastructură CF, terasamente, consolidări și apărări de maluri etc.),
 • lucrări de construcții civile cu destinație feroviară în stațiile şi punctele de oprire (clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele și pasaje pietonale etc.),
 • lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje, etc.),
 • lucrări la instalațiile feroviare (semnalizare, ERTMS/ETCS, GSM-R, CE, BLAI, energo- alimentare, linie de contact etc.),
 • punerea în funcțiune a construcțiilor,
 • alte tipuri de lucrări.

Caracteristicile actuale ale liniei de cale ferată Ilva Mică – Pojorâta

Ansamblul de elemente din care este alcătuită calea ferată (șină, traverse, prinderi, stratul de repartiție și prisma căii) prezintă stări de uzură și degradare. Clădirile de călători și de exploatare, precum și peroanele și copertinele necesită lucrări de reparații și modernizare. Instalațiile prezintă o stare avansată de uzură fizică și morală, înregistrându-se dificultăți în activitatea de mentenanță din cauza diminuării sau epuizării stocurilor de piese de schimb pentru unele repere tehnice.

Linia de cale ferată Apahida – Suceava, parte din rețeaua centrală TEN-T, asigură prin tronsoanele Coșlariu – Apahida și Suceava – Pașcani legătura între Coridorul Rin – Dunăre, ramura nordică (Curtici-Arad-Coşlariu-Sighişoara-Braşov-Bucureşti-Constanţa) și traseul fostului Coridor pan-european IX (Giurgiu-Bucureşti-Ploieşti-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Ungheni). Secțiunea de cale ferată Apahida – (Ilva Mică – Pojorâta) – Suceava este utilizată atât pentru traficul de călători și de marfă național, cât și pentru cel internațional.

Obiectivele specifice ale investiției sunt următoarele:

 1. creşterea numărului de călători în oraşele importante din ţara noastră, inclusiv creșterea numărului de turiști;
 2. creșterea vitezei de deplasare atât pe tronsonul analizat, cât şi pe intreg Coridorulul de transport;
 3. reducerea timpului de călătorie atât pe tronsonul analizat, cât şi pe intreg Coridorulul de transport;
 4. îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie şi de siguranţa circulaţiei, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene;
 5. îmbunătăţirea transportului de mărfuri.
 • Valoarea totală estimată: 73.047.000 RON
 • Contractul nu este împărțit în loturi
 • Durata contractului: 23 luni
 • Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – pret:
  • Componenta tehnică 60% (cu subfactor de evaluare:
   1. Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului Metodologia de acordare a punctajului pentru acest factor este detaliata in Anexa la Instructiuni pentru ofertanti (Fisa de date) – punctaj maxim 36 puncte și sub factor de evaluare:
   2. Experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului – punctaj maxim 24 puncte),
  • Componenta financiara 40%
 • Achizitia se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă
 • Achiziția nu implică încheierea unui acord cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor 10.05.2021 ora 15:00. Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP. Foto Internet