logo Comisia EuropeanaComisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o măsură individuală de ajutor pentru a promova trecerea transportului de marfă de la șosea la calea ferată în provincia Podkarpackie din sud-estul Poloniei, lângă granița polonezo-ucraineană.

În conformitate cu obiectivele Acordului verde european, măsura poloneză își propune să contribuie, prin creșterea capacităților de transport intermodal, la dezvoltarea unei astfel de schimbări modale și la reducerea congestiei rutiere și a emisiilor de CO2. Ajutorul ia forma unei subvenții directe de 3,7 milioane EURO acordate PKP LHS Sp. z oo, care face parte din Grupul PKP, să contribuie la costurile de construcție a unei infrastructuri la terminalul de transbordare la stația PKP LHS situată pe linia ferată de cale ferată nr. 65 spre Ucraina și spre țările care fac parte din Comunitatea statelor independente ”(CSI).

Costurile totale ale proiectului se ridică la 12,8 milioane EURO. Terminalul va servi pentru depozitarea și transbordarea containerelor și a mărfurilor între diferite moduri de transport și între ecartamentul standard al spațiului economic european (1.435 mm) și ecartamentul larg (1.520 mm) spre Ucraina, ambele accesibile în stația Wola Baranowska. În prezent, la centrul Wola Baranowska sunt realizate doar servicii de transbordare limitate, din cauza infrastructurii depășite. În evaluarea sa, Comisia a luat în considerare situația suboptimală a provinciei Podkarpackie în ceea ce privește transportul intermodal și caracterul unic în Europa al căii ferate cu ecartament larg nr. 65 ca o importantă linie de transport a mărfurilor, care leagă Polonia de frontiera ucraineană.

Comisia a constatat că măsura de ajutor promovează trecerea transportului de marfă de la auto la cel feroviar. În special, Comisia a constatat că măsura de sprijin este necesară, întrucât în ​​caz contrar operatorii de piață nu ar avea stimulente suficiente pentru a efectua investiții în astfel de infrastructuri. Este benefic pentru mediu și pentru mobilitate, deoarece sprijină capacitățile de transport intermodal, asigurând trecerea la transportul feroviar, care este mai puțin poluant decât transportul rutier, reducând totodată congestia rutieră. În plus, accesul la infrastructura planificată va fi deschis tuturor companiilor interesate pe baza unor condiții de piață nediscriminatorii și transparente. Pe această bază,

Comisia a concluzionat că măsura de ajutor individual este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special articolul 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind coordonarea transporturilor.

Prelucrare după Comisia Europeană