logo Comisia EuropeanaComisia Europeană a decis pe 9 iunie să trimită Danemarcei și Țărilor de Jos scrisori de punere în întârziere cu privire la transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2016/2370. Directiva menționată modifică Directiva 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare.

Ea stabilește un drept general al întreprinderilor feroviare stabilite într-un stat membru de a opera toate tipurile de servicii de transport de călători oriunde în UE și consolidează normele privind imparțialitatea administratorilor de infrastructură. Danemarca și Țările de Jos au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde aspectelor semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate să trimită un aviz motivat.

Preluare după Comisia Europeană