calatori_vag_8496SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 09.06.2021 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anuntul de participare CN1031641 ,,Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roți monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, recondiționari / inlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoane de călători seria 8496” Numar de referinta:SNTFCMR 21/2021, avand cod unic de identificare A1-RO11054545-2021-4619-(varianta 19.04.2021)

 • Valoarea totală estimată: 4.190.049,92 RON.
 • Contractul nu este împărțit în loturi
 • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Termenul de garanţie – pondere 10%, Prețul ofertei – pondere 90%.
 • Durata contractului sectorial: 12 de luni.
 • Tip finanțare: Alte fonduri
 • Condiții de participare:
  • Situația economică și financiară – Cerința minima: media cifrei de afaceri pe anii 2018, 2019, 2020, trebuie să fie de minim 4.100.000 lei.
  • Capacitatea tehnică și profesională – Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității
 • Garanții solicitate în cuantum de 41.900 RON
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
 • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.07.2021 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP, Foto: Internet