logo Comisia EuropeanaComisia a decis la 9 martie 2021 să trimită un aviz motivat Luxemburgului referitor la transpunerea Directivei UE 2016/2370 privind deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare. În conformitate cu articolul 13a alineatul (3) din această directivă, statele membre trebuie să solicite întreprinderilor feroviare care operează servicii de transport de călători să instituie planuri de urgență și trebuie să se asigure de coordonarea corespunzătoare a acestor planuri de urgență pentru a oferi călătorilor asistență, în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, în cazul unei perturbări majore a serviciilor. Luxemburgul nu a comunicat măsurile naționale care transpun acest articol.

La 9 martie 2021, Comisia ia măsuri împotriva Luxemburgului, pentru a se asigura că măsurile naționale transpuse acoperă întregul domeniu de aplicare al Directivei privind guvernanța. Luxemburg are la dispoziție două luni pentru a răspunde. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza în acest sens Curtea de Justiție.

Preluare după Comisia Europeană