CFR_logo_nouCompania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA, a publicat la data de 24.08.2021 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP, anunțul de participare nr. CN 1036981 ”Șină CF tip 49E1 și 60E1”. Număr de referință:7/4/1828/15.11.2021

Descriere succintă: Șina reprezintă cea mai importantă componentă a suprastructurii căii ferate având un rol deosebit în circulația vehiculelor feroviare în condiții de siguranță prin asigurarea ghidării materialului rulant. În timpul exploatării, fiind în contact direct cu materialul rulant, șina CF este supusă în mod constant eforturilor transmise de acesta fiind provocate defecte atât în interiorul cât și la suprafața șinei. Șina CF este confecționată din oțeluri speciale cu caracteristici fizico-mecanice care să permită preluarea și transmiterea în siguranță a sarcinilor date de materialul rulant în circulație. În funcție de solicitările la care vor fi supuse în exploatare șinele sunt de diferite tipuri. Din punct de vedere al secțiunii transversale și din punct de vedere al durității, în C.N.C.F. ”C.F.R” S.A. s-a luat decizia de a uniformiza tipurile de șină cu care se echipează rețeaua de cale ferată acestea fiind tip 60E1 și 49E1 utilizate atât în aliniament cât și în curbe cu raze mai mici de 500 metri unde se vor introduce în cale șine cu duritate sporită prin tratament termic.

  • Valoarea totală estimată: intervalul intre : 67.822.514,00 și 1.141.308.352,00 RON
  • Contractul este împărțit in loturi
    • LOT 1 – Șină CF tratată termic tip 49E1 și 60E1 = Valoarea estimată fără TVA: 39.210.744,00  – 504.431.232,00  RON
    • LOT 2 – Șină CF netratată termic tip 60E1 – 60E1 = Valoarea estimată fără TVA: 28.611.770,00  – 636.877.120,00  RON
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă
  • Achiziția implică încheierea unui acord cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor 29.12.2021 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP