cfr calatori_vag seria 2616SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 11.05.2022 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anuntul de participare CN1042435  “Servicii de reparaţie planificată tip RP, rebandajarea osiilor montate, refacere protecție anticorozivă și vopsire integrală în sistem poliuretanic, reparații/recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagonul de călători seria 2616”. Număr de referință:SNTFCMR 5/2022 cod unic identificare A1-RO11054545-2022-4398 (var.25.01.2022)

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între : 172.800,00 și 101.001.113,14 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Termenul de garanţie – pondere 10%, Prețul ofertei – pondere 90%.
  • Durata acordului cadru cu un singur operator economic: 23 de luni.
  • Tip finanțare: Alte fonduri
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 21.06.2022 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP, Foto CFR Călători