CFR MarfaGuvernul a aprobat, în ședința din 11 mai o ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” S.A.

Actul normativ aprobat reglementează o derogare de la regula prevăzută la art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în ceea ce privește datoriile SNTFM CFR Marfă SA.

Astfel, OUG prevede că operațiunea de trecere de active în proprietatea statului va putea stinge și creanțele bugetare, pe lângă cele fiscale, reglementate în prezent.

Totodată, ordonanța stabilește o procedură accelerată de trecere în proprietatea statului a bunurilor mobile și imobile ale CFR Marfă SA în vederea stingerii creanțelor fiscale și bugetare.

De asemenea, OUG va produce efecte doar după comunicarea acceptului Comisiei Europene privind stingerea datoriilor SNTFM CFR Marfă prin dare în plată.

Preluare după Guvernul României