logo_European CommissionComisia Europeană a aprobat o schemă italiană de 130 de milioane de EURO pentru a sprijini atât sectorul transportului feroviar de marfă, cât și sectorul feroviar comercial de călători în contextul pandemiei de coronavirus. Aceasta urmează unei alte măsuri care vizează reducerea tarifelor de acces la calea pe care Comisia a aprobat-o inițial la 24 martie 2021 și care a fost modificată ulterior (SA.59376, SA.62762 și SA.63652).

Măsura va permite Italiei să scutească operatorii de transport feroviar de marfă și de transport feroviar comercial de călători de o parte din costurile legate de taxele de acces la calea ferată (adică taxele pe care companiile feroviare trebuie să le plătească pentru utilizarea rețelei feroviare) în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2022.

Scopul măsurii este de a sprijini operatorii feroviari prin păstrarea competitivității acestora, precum și a trecerii traficului de la rutier la cel feroviar realizat înainte de pandemia de coronavirus. Comisia a evaluat măsura în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat, în special articolul 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Orientările Comisiei din 2008 privind ajutorul de stat pentru întreprinderile feroviare, coroborat cu Regulamentul (UE) 2020/1429.

Comisia a constatat că, pe lângă sprijinirea unei forme de mobilitate ecologice, cum ar fi transportul feroviar, măsura este proporțională și necesară pentru atingerea obiectivului urmărit, și anume facilitarea transferului modal de la rutier la cel feroviar, fără a duce în același timp la denaturări nejustificate ale concurenței. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Preluare după Comisia Europeană