Structura AIFR

Asociatia Inginerilor Feroviari din Romania – AIFR – este o organizaţie cu caracter naţional, cu o structură flexibilă, care se adaptează cerinţelor membrilor săi. AIFR acţionează, prin structurile sale, fără deosebire de vârstă, sex, origine etnică, naţionalitate, convingeri politice sau religioase.

Asociaţia şi-a propus să reunească toate activităţile (învăţământ, cercetare, proiectare, construcţii, servicii etc.) care conlucrează pentru obţinerea rezultatului final, asigurarea unui transport feroviar de calitate, care să raspundă asteptărilor beneficiarilor de transport de călători şi marfă.

AIFR este formată din totalitatea membrilor săi titulari. Aceştia se pot reuni în structuri zonale (Filiale), pe razele de activitate a sucursalelor regionale sau a locurilor de muncă, sau în centre. AIFR este condusa de organele de conducere alese, conform prevederilor statutului. Verificarea financiar-contabilă se asigură prin Comisia de CenzoriContestaţiile şi eventualele litigii apărute între membrii Asociaţiei sunt judecate de un Consiliul de Onoare.

Asociaţia alege în Adunarea Generală un Preşedinte de Onoare, cu acordul acestuia. În prezent Preşedintele de Onoare al AIFR este domnul Constantin Manea.

Preşedinte de Onoare
Inginer Diplomat Constantin Manea

Născut la 15.03.1954, Sibiu
Facultatea de Construcţii, Institutul Politehnic Timisoara
Director Linii CNCF CFR SA

 

Contact Tel. 0722.693.059
Email: cmanea54@yahoo.com