Adunarea Generală

Adunarea Generală este forul suprem de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită din totalitatea membrilor titulari. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi, direct, sau prin reprezentare, mai mult de jumătate din totalul membrilor titulari ai Asociaţiei.

Modul de funcţionare şi atribuţiile acesteia sunt prevăzute de Art. 6.1.1 din Statutul AIFR.

Adunarea Generală se convoacă în sesiuni ordinare, o dată la trei ani, sau în sesiuni extraordinare, la hotărârea majorităţii Consiliului Naţional sau la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor titulari ai AIFR.

 

În urma Adunării Generale din 20.05.2014 au fost alesi urmatorii:

 

Manea Constantin Președinte de Onoare 722693059 constantin.manea@cfr.ro
Stănescu Adrian-Doru Președinte Executiv 722352374 doru.stanescu@gmail.com
Gavrilă Gigi Prim-Vicepreședinte 729035131 gigi_gavrila2004@yahoo.co.uk
Berca Valentin, demisie 17.06.2016 Vicepreședinte Industria Feroviară    
Liviu Bosianu, decizie a BE 07.07.2016 Vicepreședinte Industria Feroviară 721286633 liviu_bbv@yahoo.com
Onoiu Constantin Vicepreședinte Probleme Economice 723339140 constantinonoiu@yahoo.com
Ciotarca Aurel Vicepreședinte Probleme Profesionale 722693007 cioty1954@yahoo.com
Crăciun Orlando Vicepreședinte Strategie 722693006 o.craciun@hotmail.com
Neagoe Constantin Vicepreședinte Probleme Organizatorice   decedat februarie 2018
Dejoianu Marina Vicepreședinte Mass-Media 724399070 marina.dejoianu@cfr.com
Barbu Aurel Secretar General 787768818 relu747@yahoo.co.uk
Barbu Vasile Trezorier Central 723227169 vasile.barbu@gmail.com
Udriște Octavian Membru Consiliul Național 724459655 octavian.udriste@clubferoviar.ro
Filimon Ionel Membru Consiliul Național 722693848 ionel.filimon@cfr.ro
Baleanu Mircea Membru Consiliul Național 722693808 mircea.baleanu@yahoo.com
Ispas Eugen Membru Consiliul Național 722434100 eugen.ispas@gmail.com
Barcari Doina Comisia Cenzori 726247419 barcari03@yahoo.com
Georgescu Nicolae-Călin Comisia Cenzori 722693066 calin.georgescu@cfr.ro
Chicu Gicu Comisia Cenzori 722327960 gicu.chicu@cfr.ro
Filimon Ionel Consiliul de Onoare 239673563 ionel.filimon@cfr.ro
Udriște Octavian Consiliul de Onoare 724459655 octavian.udriste@clubferoviar.ro
Berevoianu Nicolae Consiliul de Onoare 744310319 nicolae.berevoianu@gmail.com
Fulea Dan Consiliul de Onoare 745041196 dan_fulea@yahoo.com
Barbos Iuliu Consiliul de Onoare 724806693 i.barbos@upcmail.ro
Barbu Florea Președinte Filiala București 727567304 floreabarbu09@gmail.com
Fulea Dan Președinte Filiala Brașov 745041196 dan_fulea@yahoo.com
Păduraru Petru Președinte Filiala Iași 733345535 petrupaduraru@yahoo.com
Galea Mihai Președinte Filială Galați 723183517 misugalea@gmail.com