Biroul Executiv

Biroul Executiv – BE

Intre şedinţele Consiliului Naţional, conducerea şi administrarea Asociaţiei este asigurată de Biroul Execuiv format din minimum 9 membri.

BE se intruneste lunar, sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi. Modul de functionare si atributiile acesteia sunt prevazute de Art. 6.1.3 din Statut.

 

Membrii Biroului Executiv pentru perioada 2014-2017 sunt:

Inginer Diplomat, Adrian-Doru Stănescu
Presedinte Executiv
Data Nasterii: 29.05.1948
Localitatea: Crangu, jud. Teleorman
Studii: Facultatea Electrotehnică – U.P. Bucuresti
Telefon: 0722.352.374
E-mail: doru.stanescu@gmail.com sau aifr.sediu@cfr.ro

 

Inginer Diplomat, Gigi Gavrilă
Prim Vicepreşedinte
Data Nasterii: 10.12.1961
Localitatea: Bucureşti
Studii: Facultatea Transporturi – U.P. Bucureşti
Telefon: 0729.035.131
E-mail: gigi_gavrila2004@yahoo.co.uk sau aifr.sediu@cfr.ro

 

????????????????????????????????????Doctor Inginer, Liviu Bosianu
Vicepreşedinte Industria Feroviara
Data Nasterii: 
07.06.1948
Localitatea: 
Brasov, jud. Brasov
Studii: 
UPB, Facultatea Transporturi – Material rulant
Telefon: 
0721.286.633
E-mail: 
liviu_bbv@yahoo.com sau aifr.sediu@cfr.ro

 

Inginer Diplomat, Constantin Onoiu
Vicepreşedinte Probleme Economice
Data Nasterii: 09.02.1949
Localitatea: Vălenii de Munte, jud. Prahova
Studii: Facultatea Construcţii Căi Ferate – I.C. Bucureşti
Telefon: 0723.339.140
E-mail: constantinonoiu@yahoo.com

 

Inginer Diplomat, Aurel Ciotârcă
Vicepreşedinte Probleme Profesionale
Data Nasterii: 16.02.1954
Localitatea: Vlădeni, jud. Iaşi
Studii: Facultatea Construcţii – U.P. Iaşi
Telefon: 0722.693.007
E-mail: aurel.ciotarca@gmai.com

Inginer Diplomat, Orlando Crăciun
Vicepreşedinte Strategie
Data Nasterii: 28.07.1955
Localitatea: Bucureşti
Studii: Facultatea Transporturi – U.P.Bucureşti
Telefon: 0722.693.006
E-mail: o.craciun@yahoo.com sau aifr.sediu@cfr.ro

 

Inginer Diplomat, Constantin Neagoe
Vicepreşedinte Probleme Organizatorice
Data Nasterii: 05.02.1948
Localitatea: Sinaia, jud. Prahova
Studii: Facultatea Electronică şi Telecom – U.P. Bucureşti
Decedat: Februarie 2018

 

Inginer Diplomat, Marina Dejoianu
Vicepreşedinte Mass-Media
Data Nasterii: 30.08.1959
Localitatea: Ploieşti, jud. Prahova
Studii: Facultatea Transporturi – U.P. Bucureşti
Telefon: 0724.399.070
E-mail: marina.dejoianu@cfr.ro

 

Inginer Diplomat, Aurel Alexe Barbu
Secretar General
Data Nasterii: 07.02.1948
Localitatea: Braşov, jud. Braşov
Studii: Facultatea Transporturi – U.P. Bucuresti
Telefon: 0787.768.818
E-mail: relu747@yahoo.co.uk sau aifr.sediu@cfr.ro

 

Inginer Diplomat, Vasile Barbu
Trezorier Central
Data Nasterii: 14.11.1948
Localitatea: București
Studii: Facultatea Electrotehnică – U.P. Bucureşti
Telefon: 0723.227.169
E-mail: vasile.barbu@gmail.com sau aifr.sediu@cfr.ro