Președinte Executiv

Intre şedinţele Biroului Executiv, conducerea şi administrarea Asociaţiei este asigurată de Preşedintele Executiv sau de locţiitorul acestuia, când este cazul. Locţiitorul de drept al Preşedintelui Executiv este Prim-Vicepreşedintele.

Preşedintele Executiv reprezintă juridic şi extrajuridic Asociaţia în relaţiile cu alte asociaţii, societăţi sau instituţii.