Organizare

Membrii AIFR sunt cuprinşi în:

– Filiale

– Centre

– Membri independenţi (necuprinşi în Filiale sau Centre).

Organigrama AIFR

organigrama-AIFR