Filiale și sucursale AIFR

FILIALA AIFR

Filiala trebuie să aibă un număr minim de 15 membri, este constituită ca persoană juridică și este condusă de un președinte de filială.

Filialele pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al Asociației.

Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a Asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

SUCURSALA AIFR

Sucursala trebuie să aibă un număr minim de 10 membri, este constituită fără personalitate juridică și este condusă de un președinte de sucursală.

Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale și își pot desfășura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Sucursalele desfășoară activitățile date în competența lor de către Asociație.

 

Filiale

In prezent nu sunt înființate filiale AIFR

Sucursale

In prezent sunt în curs de constituire, aprobate de adunarea generală AIFR, următoarele sucursale AIFR

  – Sucursala AIFR București

  – Sucursala AIFR Timișoara

  – Sucursala AIFR Brașov

  – Sucursala AIFR Galați

Harta Filiale AIFR
Filiala Bucuresti
Presedinte:Ing. Diplomat Florea Barbu
Tel mobil: 0727.567.304
E-mail: floreabarbu09@gmail.com
Numar membri activi:22
Contact:Str. Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1, Bucuresti
Tel/Fax:
Filiala Timisoara
Presedinte: Doctor Ing. Doru Emil Demian
Tel mobil: 07222 693 413
E-mail: doru.demian@cfr.ro
Numar membri activi: 42
Contact:
Tel/Fax:
Filiala Brasov
Presedinte: Ing. Diplomat Dan Fulea
Tel mobil: 0745.041.196
E-mail: dan_fulea@yahoo.com
Numar membri activi:25
Contact:
Tel/Fax:
Filiala Iasi
Presedinte: Ing. Diplomat Petru Paduraru
Tel mobil: 0733.345.535
E-mail: puiupaduraru@gmail.com
Numar membri activi:20
Contact: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 10, bl. B1, sc. B, et. 5, ap. 15 Iasi CP 700063
Tel/Fax:
Filiala Galati
Presedinte: Ing. Diplomat Mihail Galea
Tel mobil: 0723.183.517
E-mail: misugalea@gmail.com
Numar membri activi:36
Contact: str. Rosiori nr. 2, bl. BR16, ap. 41 Galati
Tel/Fax:
Centrul AFER
Seful centrului: Ing. Diplomat Aurel Barbu
Tel mobil: 0744.752.933
E-mail: relu747@yahoo.co.uk
Numar membri activi:13
Contact:Calea Grivitei 393, Sector 1, Bucuresti
Tel:0213.183.202
www.afer.ro
Centrul ERP
Seful centrului: Doctor Inginer Valentin Golea
Tel mobil: 0724.541.208
E-mail: valentin.golea@gmail.com
Numar membri activi:9
Contact:Str. Constantin Disescu 4, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti
Tel:0213.123.145
www.electricrail.ro
Centrul ISPCF
Seful Centrului: Diplomat Inginer Andrei Boros
Tel mobil: 0723.821.331
E-mail: andrei.boros@ispcf.ro
Numar membri activi:9
Contact:B-dul Dinicu Golescu 38, Sector 1, Bucuresti
www.ispcf.ro
Centrul Metrorex
Seful Centrului: Diplomat Inginer Constantin Neagoe
Tel mobil: 0727.705.248
E-mail: cidocartier@yahoo.com
Numar membri activi:14
Contact:B-dul Dinicu Golescu 38, Sector 1, Bucuresti
www.metrorex.ro