Membri Titulari

Pot fi membri titulari ai Asociaţiei ingineri şi subingineri de toate specialităţile care activează în cadrul Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române, a Societatilor Nationale sau Societatilor private de Transport Feroviar de Călători şi Marfă, din alte unităţi de producţie (societăţi comerciale, instituţii etc.), de cercetare, proiectare, administraţie, de învăţământ superior, care au relaţii de colaborare cu sectoarele feroviare, indiferent de rasă, naţionalitate, religie, apar-tenenţă politică, sex, dacă respectă prevederile statutare, precum şi pensionarii din sectoarele respective.

Pot fi membri titulari şi tehnicienii din domeniile menţionate, dacă sunt recunoscuţi ca având realizări deosebite în activitatea tehnică.

De asemenea pot fi membri titulari şi economişti, jurişti, psihologi etc., cu aprobarea Biroului Executiv, dacă prin activitatea lor participă direct la rezolvarea unor probleme importante din activitatea feroviară şi pot contribui la buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei.

Drepturile membrilor individuali ai asociatiei sunt prevazute la articolul 8.7 din Statut.

Membrii individuali ai AIFR au obligatiile prevăzute la articolul 8.9 din Statut.

Pierderea calităţii de membru are loc în următoarele situaţii:

            – la cerere, începând cu semestrul următor;

            – dacă nu plăteşte cotizaţia pe timpul unui an calendaristic;

            – dacă încalcă principiile statutare;

            – dacă a comis infracţiuni care lezează Asociaţia;

            – deces în cazul persoanelor fizice, respectiv dizolvare în cazul persoanelor juridice.

Hotararea de retragere sau suspendarea a calităţii de membru este de competenţa autorităţii Preşedintelui Executiv.

Contestaţia la măsura luată se adresează Biroului Executiv al AIFR in termen de 15 zile de cand a luat la cunostinta de aceasta.

Pe perioada rezolvarii contestatiei, drepturile statutare ce le-au fost acordate sunt suspendate.

Membrii AIFR au dreptul de a se retrage din asociatie, pe baza unei cereri adresata conducerii Filialei in care s-a inscris, sau secretariatului AIFR.

Cum devin Membru Titular AIFR?

Inscrierea membrilor se face pe baza unei cereri adresată conducerii filialei unde doriți să deveniți membru, sau conducerii AIFR. Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală se trimit către aceiași filială ca și cererea.

1. Descărcaţi formularul de înscriere      TALON DE INSCRIERE AIFR

2. Completaţi datele cerute de formular.

3. Depuneti sau trimiteti prin postă (sau expediaţi fotografia în format digital la adresa de e-mail a Filialei sau secretariatului AIFR), conducerii Filialei pentru care ați optat, sau secretariatului AIFR cererea de înscriere împreună cu:

3.1 o fotografie color tip legitimatie

3.2 o copie a diplomei de absolvire a institutii de invatamant superior absolvite şi de pe alte documente care atestă titlurile pe care le menţionaţi în cerere.

4. Platiţi sau trimiteţi, prin mandat poştal sau prin bancă, Filialei pentru care ati optat, sau secretariatului AIFR, suma de bani reprezentând taxa de înscriere şi cotizaţia; pe documentul de trimitere faceti mentiunea “taxa de inscriere si cotizatie pentru membru AIFR”.

* La adresa de e-mail pe care o mentionaţi în cerere veţi primi un răspuns iar dacă acesta este afirmativ veţi primi şi o parolă cu care veţi avea acces la datele securizate din website-ul AIFR.

** Persoanele care au avut calitatea de membru AIFR si au intrerupt legatura cu asociatia se pot reinscrie, cu caracter exceptional datorat multiplelor reorganizări ale căii ferate, prin completarea formularului de reactualizare a datelor TALON ACTUALIZARE DATE AIFR, achitarea cotizatiei şi trimiterea fotografiei pentru legitimaţie.

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit

Stimaţi colegi membri ai AIFR, stimaţi ingineri şi alti simpatizanţi ai AIFR, dragi prieteni,

Vă rugăm să optaţi pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2016 către Asociaţia Inginerilor Feroviari din România (organizație profesională, independentă, apolitică, patrimonială, neguvernamentală), odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global.

Solicitarea noastră este făcută în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4, respectiv articolul 84 alineat (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

AIFR are codul fiscal 8528436, cont IBAN RO38RNCB0072048875740001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sector 1 Bucureşti.

Pentru a vă uşura competarea cererii, puteţi descărca aici formularul 230 (pentru veniturile din salarii), respectiv formularul 200 (pentru persoane fizice autorizate), completat cu datele AIFR, urmând ca dumneavoastră să completaţi datele personale.

Vă mulţumim pentru sprijin,

Adrian-Doru Stănescu

Preşedinte Executiv

Date de Facturare

AIFR

CIF 8528436

CONT LEI: RO38RNCB 0072 0488 7574 0001/RON

Banca Comercială Română, Sucursala sector 1, București

Pentru anul 2017 taxa de inscriere si cotizaţia este:

   – taxa de înscriere: 10 lei;

   – cotizaţia anuală: minim 12 lei *pensionarii: minim 6 lei