Membri Susținători

Pot deveni membri susţinători ai Asociaţiei, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate care susţin spiritual şi material AIFR; aceştia au dreptul să participe la manifestările sau acţiunile Asociaţiei şi să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii AIFR, fără a avea drept de vot sau de decizie.

Taxa de înscriere pentru membri sustinători este de 150 lei, iar cotizaţia anuala de minimum 500 lei.

Cererea de înscriere se poate descarca aici Convenție pentru Membri Susținători

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit

Stimaţi colegi membri ai AIFR, stimaţi ingineri şi alti simpatizanţi ai AIFR, dragi prieteni,

Vă rugăm să optaţi pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2016 către Asociaţia Inginerilor Feroviari din România (organizație profesională, independentă, apolitică, patrimonială, neguvernamentală), odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global.

Solicitarea noastră este făcută în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4, respectiv articolul 84 alineat (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

AIFR are codul fiscal 8528436, cont IBAN RO38RNCB0072048875740001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sector 1 Bucureşti.

Pentru a vă uşura competarea cererii, puteţi descărca aici formularul 230 (pentru veniturile din salarii), respectiv formularul 200 (pentru persoane fizice autorizate), completat cu datele AIFR, urmând ca dumneavoastră să completaţi datele personale.

Vă mulţumim pentru sprijin,

Adrian-Doru Stănescu

Preşedinte Executiv

Date de Facturare

 AIFR

CIF 8528436

CONT LEI: RO38RNCB 0072 0488 7574 0001/RON

Banca Comercială Română, Sucursala sector 1, București

Pentru anul 2017 taxa de inscriere si cotizaţia este:

   – taxa de înscriere: 150 lei;

   – cotizaţia anuală: minim 500 lei.