Comisia Centrală de Cenzori

Controlul financiar-contabil se efectuează de către o comisie centrală de cenzori compusă din 3-5 cenzori aleşi de Adunarea Generală, din care unul este ales preşedinte al comisiei, la prima şedinţă de după alegeri. Membrii Comisiei Centrale de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale Asociaţiei. Pe cât posibil, este indicat ca aceştia să aibă experineţă în domeniul financiar-contabil.

Modul de funcţionare şi atribuţiile acesteia sunt prevăzute de Art. 6.2 din Statut.

La ultima Adunare Generală din mai 2014 au fost aleşi în comisia centrală de cenzori 3 membri.

 

Inginer Diplomat, Dorina Barcari
Membru Comisia de Cenzori
Data Nasterii: 16.09.1950
Localitatea: Făgăraş, Braşov
Studii: Facultatea Utilaj tehnologic – I.C. Bucureşti
Telefon: 0726.247.419
E-mail: barcari03@yahoo.com

 

Inginer Diplomat, Nicolae Călin Georgescu
Membru Comisia de Cenzori
Data Nasterii: 30.07.1948
Localitatea: Bucureşti
Studii: Facultatea Căi Ferate Drumuri şi Poduri – I.C. Bucureşti
Telefon: 0722.693.006
E-mail: calin.georgescu@cfr.ro

 

Inginer Diplomat, Gicu Chicu
Membru Comisia de Cenzori
Data Nasterii: 18.04.1949
Localitatea: Iaşi
Studii: Facultatea Cibernetică Economică, Economia Industriei şi Transporturilor – Universitatea Iaşi
Telefon: 0722.327.960