Biroul Operativ

AIFR

Biroul Operativ – BO

Între ședințele consiliului director, problemele curente ale Asociației sunt analizate de biroul operativ, format din:

  • președinte,
  • vicepreședinți,
  • secretarul general,
  • trezorierul central.

Biroul operativ se întrunește lunar, la cererea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. Convocarea membrilor biroul operativ se face de președinte, cu minimum trei zile calendaristice înainte de data stabilită.

Membrii Biroului Operativ pentru perioada 2019-2024 sunt:

Inginer Diplomat, Adrian-Doru Stănescu

Presedinte
Data Nasterii: 29.05.1948
Localitatea: Crangu, jud. Teleorman
Studii: Facultatea Electrotehnică – U.P. București
Telefon: 0722.352.374
E-mail: doru.stanescu@gmail.com sau aifr.sediu@cfr.ro

Inginer Diplomat, Gigi Gavrilă

Vicepreşedinte
Data Nasterii: 10.12.1961
Localitatea: Bucureşti
Studii: Facultatea Transporturi – U.P. București
Telefon: 0729.035.131
E-mail: gigi_gavrila2004@yahoo.co.uk

Inginer Diplomat, Aurel Ciotârcă

Vicepreşedinte
Data Nasterii: 16.02.1954
Localitatea: Vlădeni, jud. Iaşi
Studii: Facultatea Construcţii – U.P. Iaşi
Telefon: 0722.693.007
E-mail: aurel.ciotarca@gmai.com

Inginer Diplomat, Orlando Crăciun

Vicepreşedinte
Data Nasterii: 28.07.1955
Localitatea: Bucureşti
Studii: Facultatea Transporturi – U.P.Bucureşti
Telefon: 0722.693.006
E-mail: o.craciun@yahoo.com

Inginer Diplomat, Marina Dejoianu

Vicepreşedinte
Data Nasterii: 30.08.1959
Localitatea: Ploieşti, jud. Prahova
Studii: Facultatea Transporturi – U.P. Bucureşti
Telefon: 0724.399.070
E-mail: marinaghiocel@yahoo.com>

Inginer Diplomat, Aurel Alexe Barbu

Secretar General
Data Nasterii: 07.02.1948
Localitatea: Braşov, jud. Braşov
Studii: Facultatea Transporturi – U.P. Bucuresti
Telefon: 0787.768.818
E-mail: relu747@yahoo.co.uk sau aifr.sediu@cfr.ro

Inginer Diplomat, Vasile Barbu

Trezorier Central
Data Nasterii: 14.11.1948
Localitatea: București
Studii: Facultatea Electrotehnică – U.P. Bucureşti
Telefon: 0723.227.169
E-mail: vasile.barbu@gmail.com