Comisia Centrală de Cenzori

AIFR

Controlul financiar intern se efectuează de către comisia centrală de cenzori compusă din 3 membri aleşi de adunarea generală. Dintre aceștia, în prima ședință a comisiei de cenzori este ales președintele comisiei.

Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din consiliul director. Este indicat ca aceştia să aibă experineţă în domeniul financiar-contabil.

Cel puţin unu dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

Modul de funcţionare şi atribuţiile acesteia sunt prevăzute de Art. 8.6 din Statut.

La ultima Adunare Generală din 22 noiembrie 2019 au fost aleşi în comisia centrală de cenzori 3 membri.

Contabil autorizat, Carmen Nicoleta Boțocan

Membru Comisia de Cenzori
Data Nasterii:
Localitatea:
Studii:
Telefon: 0726.595.037
E-mail: cbotocan@yahoo.com

Inginer Diplomat, Octavian Piciu

Membru Comisia de Cenzori
Data Nasterii: 26.01.1954
Localitatea: Roești
Studii: ICB – Facultatea Instalații pentru Construcții
Telefon: 0721617195
E-mail: opiciu@yahoo.co.uk

Inginer Diplomat, Mirela-Alice Covrig

Membru Comisia de Cenzori
Data Nasterii: 29.06.1969
Localitatea: Ploiești
Studii: UPB facultatea Energetică, Termoenergetică
Telefon: 0723565333
E-mail: mirela.alice@gmail.com