Conducere

AIFR

Organele AIFR sunt Adunarea Generala, Consiliul Director si Comisia de cenzori. O data la 4 ani adunarea generala alege presedintele, vicepresedintii, secretarul general, trezorierul central, membrii titulari si membrii supleanti ai consiliului director si membrii comisiei de cenzori

1) Adunarea Generala

2) Consiliul Director

3) Biroul Operativ

4) Președinte