Consiliul Director

AIFR

Consiliul Director – CD

Între două adunări generale, conducerea şi administrarea AIFR este asigurată de consiliul director, format din:

  • președinte;
  • 4 vicepreședinți;
  • secretar general;
  • trezorier central;
  • preşedinţii filialelor;
  • preşedinţii sucursalelor;
  • 2 membri titulari și
  • 3 membri supleanți.

Consiliul director se convoacă în sesiuni ordinare trimestrial, sau în sesiuni extraordinare la cererea majorității membrilor biroului operativ, sau la cererea scrisă a cel puțin 1/3 din numărul membrilor consiliului director.

In afara membrilor din Biroul Operativ din Consiliul Director mai fac parte:

Membri titulari și supleanți aleşi in Adunarea Generală din 22 noiembrie 2019

Dr. Inginer, Liviu-Ioan Boșianu

Membru titular CD
Data Nașterii: 07.06.1948
Localitatea: Brașov
Studii: UPB, Facultatea Transporturi, Material rulant
Telefon: 0721.286.633
E-mail: liviu_bbv@yahoo.com

Dr. Inginer, Vasile Valentin Golea

Membru titular CN
Data Nașterii: 01.11.1972
Localitatea: București
Studii: UPB, facultatea Electrotehnică
Telefon: 0724.541.208
E-mail: valentin.golea@gmail.com

Inginer Diplomat, Eugen Ispas

Membru supleant CN
Data Nașterii: 22.09.1958
Localitatea: București
Studii: Facultatea Construcții Căi Ferate – I.C. Bucureşti
Telefon: 0722.434.100
E-mail: eugen.ispas@gmail.com

Inginer Diplomat, Mihai Valentin Stăncescu

Membru supleant CD
Data Nașterii: 22.01.1952
Localitatea: București
Studii: UPB, Facultatea Transporturi, Material rulant
Telefon: 0723.418.988
E-mail: misulicab52@yahoo.com

Inginer Diplomat, Iuliu Barbos

Membru supleant CD
Data Nasterii: 09.04.1941
Localitatea: Chișinău
Studii: UPB, Facultatea Transporturi, Material rulant
Telefon: 0724.806.693
E-mail: i.barbos@upcmail.ro

Preşedinţii sucursalelor AIFR

Inginer Diplomat, Florea Barbu

Preşedinte sucursala Bucureşti
Data Nasterii: 21.09.1948
Localitatea: Ciocăneşti, jud. Damboviţa
Studii: Facultatea Energetică – U.P. Bucureşti
Telefon: 0727.567.304
E-mail: floreabarbu09@gmail.com

Inginer Diplomat, Sorin Coandă

Preşedinte sucursala Timişoara
Data Nasterii: 10.06.1967
Localitatea: Timișoara
Studii: I.P. Traian Vuia Timișoara
Telefon: 0722395850
E-mail: sorincoanda@hotmail.com

Inginer Diplomat, Dan Fulea

Preşedinte sucursala Braşov
Data Nasterii: 07.02.1946
Localitatea: Petroşani, jud. Hunedoara
Studii: Facultatea Electronică şi Tc – U.P. București
Telefon: 0745.041.196
E-mail: dan_fulea@yahoo.com

Inginer Diplomat, Florin Iordache

Preşedinte sucursala Galați
Data Nasterii: 20.04.1978
Localitatea: Galati
Studii:
Telefon: 0727.322.803
E-mail: floriniordache2001@yahoo.com