Documentaţie Tehnică

AIFR

Conform prevederilor statutare AIFR şi-a asumat printre scopurile principale:

 

– să contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale a inginerilor şi celorlalte cadre tehnice de toate specializările care activează în sau pentru sectorul feroviar;

– să informeze membrii săi asupra progreselor tehnicii în domeniul feroviar;

– să înlesnească membrilor săi accesul la literatura de specialitate din ţară şi din străinătate şi să organizeze puncte de documentare.

Unul din mijloacele prin care AIFR încearcă să facă acest lucru îl constituie informarea membrilor săi asupra progreselor tehnico-ştiinţifice, tehnicilor şi tehnologiilor de vârf în domeniu feroviar şi a proiectelor mai importante prin publicarea informaţiilor oferite de producători, ofertanţii de servicii, învăţământul tehnic de specialitate etc., pe paginile acestui website.