Evenimente

AIFR

Conform prevederilor statutare AIFR a căutat să realizeze şi are în vedere în continuare realizarea scopurilor principale, prin organizarea diferitelor evenimente, prin care să se asigure:

  • perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi;
  • informarea membrilor săi asupra progreselor tehnice în domeniu;
  • participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, schimburi de experienţă, expoziţii de specialitate organizate pe plan regional, naţional sau internaţional;
  • schimb reciproc de informaţii cu institutele de învăţământ superior;
  • contacte cu asociaţii similare.

În acest scop AIFR a organizat şi va organiza seminarii, simpozioane, expoziţii de profil, mese rotunde pentru dezbaterea unor teme de interes sau prezentarea produselor sau tehnologiilor unor companii cu realizări de vârf în domeniu.

Evenimentele programate în perioada următoare, organizate de AIFR, precum şi evenimentele organizate de alte organizaţii / asociaţii sunt prezentate în pagina Evenimente Programate.

Pentru cei ce doresc să facă o retrospectivă a principalelor evenimente organizate de la înfiinţarea AIFR pot accesa pagina din Arhivă Evenimente AIFR, respectiv, Arhivă Alte Evenimente.