Filiale și sucursale AIFR

AIFR

FILIALA AIFR

Filiala trebuie să aibă un număr minim de 15 membri, este constituită ca persoană juridică și este condusă de un președinte de filială.

Filialele pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al Asociației.

Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a Asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

SUCURSALA AIFR

Sucursala trebuie să aibă un număr minim de 10 membri, este constituită fără personalitate juridică și este condusă de un președinte de sucursală.

Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale și își pot desfășura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Sucursalele desfășoară activitățile date în competența lor de către Asociație.

Filiale

În prezent nu sunt înființate filiale AIFR

Sucursale

În prezent nu sunt înființate sucursale AIFR