Informații privind legitimațiile și permisele eliberate de CFR Călători

SNTFC “CFR Călători” SA,  începe din data de 15.01.2024 primirea cererilor pentru permise pensionari și membrii de familie pentru anul 2024. Se fac următoarele precizări.

La emitere permiselor de călătorie C.F.R. solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:

  • Cerere tip;
  • Decizie de pensionare (original sau copie);
  • Talon de pensie recent (luna în curs sau cu o lună în urmă) original sau copie;
  • CI/BI în original pentri fiecare beneficiar de permis.

Permisele se vor putea ridica, la data programat[, numai de către titular, sau de o altă persoană cu împuternicire notarială.

Pentru copiii cu vârstă între 18-25 ani (elevi/studenți) adeverință de la unitatea de învățământ.

Pentru București, cererea și documentele necesare se depun la Gara de Nord, ghișeul 3 din holul caselor de bilete clasa I.

Modelele cererilor pentru eliberarea permiselor de călătorie sunt postate pe site-ul SNTFC ”CFR Călători” SA și se pot descărca aici

Totodată vă informăm că valabilitatea legitimațiilor și permiselor emise în anul 2023 s-a prelungit până la data de 31.01.2024.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj