Membri de onoare

AIFR

Președinte de onoare al AIFR este, cu acordul acestuia și cu aprobarea adunării generale la propunerea consiliului director, o personalitate ale vieții publice sau științifice din țară, membru AIFR, care au avut/are contribuții deosebite în activitatea feroviară și a sprijinit/sprijină activ activitatea Asociației.

La adunarea generală din 22.11.2019 domnul Constantin Manea a fost numit președinte de onoare al AIFR.

Pot deveni membri de onoare ai AIFR personalităţi ale vieţii publice sau ştiinţifice din ţară şi străinătate, membrii AIFR, care au avut contribuţii deosebite în activitatea feroviară, la propunerea motivată a oricărui membru titular al AIFR și cu votul a 2/3 din membrii adunării generale, legal constituită. Membrii de onoare nu plătesc taxă de înscriere și cotizația anuală.

La adunarea generală din 22.11.2019 au fost numiți  membri de onoare ai Asociației domnii:

  1. Nicolae Ionescu
  2. Viorel Simuț
  3. Octavian Udriște
  4. Nicolae Berevoianu
  5. Mihail Galea și 
  6. Ioan Virgil Leancu
 

Stimaţi colegi membri ai AIFR, stimaţi ingineri şi alti simpatizanţi ai AIFR, dragi prieteni,

Vă rugăm să optaţi pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2019 către Asociaţia Inginerilor Feroviari din România (organizație profesională, independentă, apolitică, patrimonială, neguvernamentală), odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global.

Solicitarea noastră este făcută în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4, respectiv articolul 84 alineat (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

AIFR are codul fiscal 8528436, cont IBAN RO38RNCB0072048875740001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sector 1 Bucureşti.

Pentru a vă uşura competarea cererii, puteţi descărca aici formularul 230 (pentru veniturile din salarii), respectiv formularul 200 (pentru persoane fizice autorizate), completat cu datele AIFR, urmând ca dumneavoastră să completaţi datele personale.

Vă mulţumim pentru sprijin,

Adrian-Doru Stănescu

Preşedinte AIFR