Membri simpatizanți

AIFR

Pot deveni membri simpatizanţi ai AIFR cadrele didactice, studenții din unitățile de învățământ superior cu profil tehnic, sau orice persoană care este de acord cu statutul AIFR, fără a avea drept de vot.

Membri simpatizanţi se pot organiza în centre dacă numărul lor este mai mare de 10 membri. Cererea de constituire a centrului, care își desemnează șeful de centru, semnată de toți membrii se aprobă de Președintele Asociației.

Membrii simpatizanți se pot înscrie în grupul AIFR de pe facebook

Șeful de centru poate participa, ca invitat, la ședințele adunării generale ale Asociației

Membri simpatizanți nu plătesc taxă de înscriere și cotizația anuală

Stimaţi colegi membri ai AIFR, stimaţi ingineri şi alti simpatizanţi ai AIFR, dragi prieteni,

Vă rugăm să optaţi pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2019 către Asociaţia Inginerilor Feroviari din România (organizație profesională, independentă, apolitică, patrimonială, neguvernamentală), odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global.

Solicitarea noastră este făcută în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4, respectiv articolul 84 alineat (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

AIFR are codul fiscal 8528436, cont IBAN RO38RNCB0072048875740001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sector 1 Bucureşti.

Pentru a vă uşura competarea cererii, puteţi descărca aici formularul 230 (pentru veniturile din salarii), respectiv formularul 200 (pentru persoane fizice autorizate), completat cu datele AIFR, urmând ca dumneavoastră să completaţi datele personale.

Vă mulţumim pentru sprijin,

Adrian-Doru Stănescu

Preşedinte AIFR