Membri susținători

AIFR

Pot deveni membri susţinători ai AIFR, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate care susţin spiritual şi material AIFR. Membri susținători au dreptul să participe la manifestările sau acţiunile AIFR şi să facă propuneri de îmbunătăţire a activității. Dacă participă la şedinţele consiliului director sau adunării generale, membri susținători au drept de vot consultativ.

Membrii susţinători au datoria de a sprijini material şi financiar, activităţile specifice ale AIFR. Din această susţinere nu rezultă pentru ei nici o pretenţie referitoare la un tratament preferenţial în cadrul AIFR. Cu ocazia acțiunilor organizate de AIFR, membrilor susținători li se pot acorda beneficii față de nemembri, conform convențiilor încheiate de AIFR cu aceștia.

Membrii susţinători pot beneficia de:

  • sprijin pentru stabilirea de contacte cu specialişti feroviari, membri ai AIFR;
  • facilităţi în obţinerea de invitaţii pentru participare la manifestări tehnico-ştiinţifice şi expoziţii de specialitate, organizate de AIFR sau Uniunea Asociaţiilor Europene ale Inginerilor Feroviari – UEEIV;
  • posibilitatea organizării de manifestări tehnico-ştiinţifice, în colaborare cu AIFR.

Taxa de înscriere pentru membri sustinători este de 100 lei, iar cotizaţia anuala de 1.000 lei.

Un model de cerere de înscriere se poate descarca aici Convenție pentru Susținători. Convenția se va discuta si agreea de ambele parti.

Stimaţi colegi membri ai AIFR, stimaţi ingineri şi alti simpatizanţi ai AIFR, dragi prieteni,

Vă rugăm să optaţi pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2019 către Asociaţia Inginerilor Feroviari din România (organizație profesională, independentă, apolitică, patrimonială, neguvernamentală), odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global.

Solicitarea noastră este făcută în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4, respectiv articolul 84 alineat (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

AIFR are codul fiscal 8528436, cont IBAN RO38RNCB0072048875740001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sector 1 Bucureşti.

Pentru a vă uşura competarea cererii, puteţi descărca aici formularul 230 (pentru veniturile din salarii), respectiv formularul 200 (pentru persoane fizice autorizate), completat cu datele AIFR, urmând ca dumneavoastră să completaţi datele personale.

Vă mulţumim pentru sprijin,

Adrian-Doru Stănescu

Preşedinte AIFR

 AIFR

CIF 8528436

CONT LEI: RO38RNCB 0072 0488 7574 0001/RON

Banca Comercială Română, Sucursala sector 1, București

Pentru anul 2023 taxa de inscriere si cotizaţia este:

   – taxa de înscriere: 100 lei;

   – cotizaţia anuală: minim 750 lei.